Integritetspolicy

Samtycke


Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från mig eller vid förfrågningar om tjänster godkänner du och samtycker till att Jenny Widén behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Jenny Widén. I sådant fall kommer jag inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.


Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.Lagring av uppgifter


I samband med ditt uppdrag lagrar jag ditt namn, adress, mailadress och telefonnummer. Jag sparar dessa uppgifter i 7 år enligt bokföringslagen, därefter raderas uppgifterna från mitt system. Du kan när ni vill kontakta mig för att få veta vilka uppgifter som finns lagrade.


Bilderna skapade av Jenny Widén omfattas ej av GDPR då de går under kategorin konstnärligt skapande. 


Du som individ har rätt att begära att jag tar bort eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.Hur insamling av personuppgifter sker


Den enskilda firman Jenny Widén samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på sin webbplats eller via mail, telefon, direktmeddelande i sociala medier, eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster.Delning av personuppgifter till tredje part


Den enskilda firman Jenny Widén kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra mitt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Jag kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för firmans räkning, exempelvis produkt- och IT-leverantörer. 


Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata firman Jenny Widéns rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.Ändringar i integritetspolicyn


Jenny Widén förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.Kontaktinformation


Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig handling till Jenny Widén vida e-post till jennywidenfoto@gmail.com.Mer information finns under Bokningsvillkor.

Jenny Widén samlar dessutom icke-personlig information vid besök på den här hemsidan. Läs mer om detta i min Cookie-policy.Sidan uppdaterades: 2023-02-02